Proef nieuw vraagtype theorie-examen

Het CBR houdt een proef met het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets. Dan test de organisatie een nieuw vraagtype. Nieuwe vraagtypes bevatten minder tekst en testen de kennis en het inzicht van een kandidaat in het verkeer nog beter. Denk hierbij aan hotspot vragen, sleepvragen of selectpointvragen.

De proef moet vaststellen of het nieuwe vraagtype nog beter de kennis van de kandidaat kan toetsen, er invloed is op de slagingspercentages, hoe kandidaten met de nieuwe examenvorm omgaan en de invloed op de tijdsduur van het examen. Tijdens de proef test het CBR een sleepvraag.

Om antwoord te geven sleept een kandidaat de cijfers 1, 2, en 3 naar de weggebruikers in de afbeelding. Vind je dat de auto eerst mag, dan sleep je cijfer 1 naar de auto. Mag de voetganger als tweede? Dan sleep je cijfer 2 naar de voetganger enz.

De resultaten worden in samenwerking met Cito geanalyseerd en zijn eind augustus bekend. Zijn zij positief dan verwacht het CBR het nieuwe vraagtype eind dit jaar in te voeren. Dan kunnen kandidaten sleepvragen in het examen tegenkomen. Uiteraard blijven de andere vraagtypes, zoals de ja/nee vraag ook nog terugkomen in het examen. En ook de lesstof blijft hetzelfde.

Daarnaast wordt het vrij bladeren (navigeren) door het examen getest.

De proef is op zaterdag 6 augustus in Rijswijk en Zwolle. Kandidaten kunnen daar op vrijwillige basis aan mee doen. Als zij slagen is de uitslag geldig, halen zij het examen niet dan krijgen zij een gratis herexamen. In de toekomst zullen meerdere nieuwe vraagtypes getest gaan worden.

feedback