Politiecontactdag: startpunt voor betere samenwerking

Politiecontactdag: startpunt voor betere samenwerking

In het streven naar een betere samenwerking met onze ketenpartners is de Politiecontactdag 2019 van de divisie Rijgeschiktheid een geslaagd initiatief.

Tijdens deze bijeenkomst op 4 december in de Vechtsebanen in Utrecht zijn niet alleen de banden aangehaald met de sleutelpersonen op verkeersveiligheidgebied binnen de politie, maar is ook de aftrap gegeven voor meer praktische afstemming.

Er blijkt namelijk zowel bij het CBR als bij de politie behoefte aan meer kennisuitwisseling. En dan met name aan het vastleggen en op het juiste moment beschikbaar hebben van de bestaande kennis. Tijdens de breakout-sessies waar 45 deelnemers van de politie en de KMAR enthousiast aan deelnamen, zijn veel praktische initiatieven op tafel gekomen, waarmee we het samen een stuk veiliger kunnen maken op de weg

feedback