Petra Delsing ziet af van herbenoeming

Petra Delsing ziet af van herbenoeming

Petra Delsing ziet af van een herbenoeming voor een tweede termijn als algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), die volgend jaar zou moeten ingaan. Dit heeft zij vandaag bekend gemaakt. Delsing wil met haar beslissing de Raad van Toezicht in de gelegenheid stellen nog dit jaar een opvolger voor haar te vinden.

Petra Delsing heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan het proces dat van het CBR een organisatie moet maken die klaar is voor de toekomst. De wereld van mobiliteit is enorm in beweging en onder haar leiding is samen met ketenpartners gewerkt aan de vraagstukken waar het CBR in het kader van verkeersveiligheid voor gesteld staat.

Petra Delsing heeft als eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie van het CBR besloten niet langer in aanmerking te willen komen voor een tweede termijn als algemeen directeur. Zij zal tot haar vertrek verantwoordelijk worden voor een aantal cruciale dossiers op het gebied van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid in Nederland.

COO Jan Jurgen Huizing wordt binnen het CBR eindverantwoordelijk voor de divisie Rijgeschiktheid. Klanten van deze divisie worden de afgelopen maanden geconfronteerd met oplopende doorlooptijden bij de verlenging en aanvraag van nieuwe rijbewijzen. Dit komt door een toegenomen aantal aanvragen voor een Gezondheidsverklaring, gecombineerd met vertraging in de vernieuwing van het systeem en een tekort aan artsen.

Voorzitter Jan Mengelers van de Raad van Toezicht: “Wij zijn Petra erkentelijk voor hetgeen zij de afgelopen jaren met het CBR heeft bereikt. Zij slaagde erin van deze organisatie een meer toekomstgerichte organisatie te maken. Ook hebben we respect voor de keuze die zij maakt. Het getuigt van moed dat zij deze beslissing heeft genomen”.

Petra Delsing werd in mei 2016 door de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemd tot algemeen directeur.

Het CBR waarschuwt sinds medio 2018 voor lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen. In sommige gevallen loopt de wachttijd op tot wel zes maanden of langer. De lange wachttijd komt door de combinatie van de gestegen marktvraag, beperkte medische capaciteit en een ingrijpende vernieuwing van werken en bijhorend ICT systeem.

feedback