Papierloos verwijzen en ontvangen van rapporten

Papierloos verwijzen en ontvangen van rapporten

Het CBR neemt per 1 mei een volgende stap in het papierloos communiceren met de keurend artsen en medisch specialisten. Vanaf deze datum is het voor alle onafhankelijk keurend medisch specialisten verplicht om gebruik te maken van ZorgDomein. Daarnaast zal het CBR minder vaak betrokkenen gericht verwijzen naar een specialist.

Wat houdt dit in?

Alle informatie die de arts nodig heeft voor de keuring wordt door de medisch adviseur van het CBR klaargezet in ZorgDomein (ZD). De betrokkene ontvangt bij de verwijzing de ZD-code. Bij het maken van de afspraak of tijdens het consult ontvangt de arts van de betrokkene de ZD-code. De arts kan met deze ZD-code bij de benodigde informatie.

Voor alle onafhankelijk keurend medisch specialisten die bij het CBR ingeschreven staan, is het gebruik van ZorgDomein vanaf 1 mei verplicht. Er worden geen verwijsbrieven meer per post verstuurd.

De verwijzingen voor de overige artsen (keurend artsen en behandelend artsen) zet het CBR ook in ZorgDomein klaar. Voor deze groep geldt echter geen verplichting om met ZorgDomein te werken. De informatie benodigd voor de keuring wordt, net zoals voor 1 mei, in de brief aan betrokkene opgenomen.

Op papier indienen blijft mogelijk

Het digitale proces biedt veel voordelen. Het formulier wordt direct toegevoegd aan het dossier van de betrokkene. Daarnaast gaat de verwerking sneller, het vraagt van de arts minder administratie, en er is minder kans op fouten of het kwijtraken van formulieren. Uiteraard is de digitale route ook duurzamer.

Het blijft mogelijk om keuringsformulieren via de papieren route in te dienen. Met name voor behandelend artsen zal deze route niet afgesloten worden. Het streven is om met keurend artsen zoveel mogelijk alleen nog digitaal te communiceren.

Vaker vrije keuze voor de betrokkene bij een specialistische keuring

Doordat alle informatie voor de keuring digitaal klaar staat, is het mogelijk om de betrokkene vaker de vrije keuze te geven. De betrokkene kan hiermee binnen de lijst van specialisten die bij het CBR ingeschreven staan vrij een arts kiezen.

Na de ontvangst van de ZD-code van betrokkene kan de specialist bij de voor de keuring benodigde informatie. De medisch adviseur van het CBR verwijst alleen bij uitzondering nog gericht naar een specifieke specialist.

Meer informatie voor de onafhankelijk keurend specialisten staat in de nieuwsbrief van februari 2023.

Meer informatie over werken met ZorgDomein

Op cbr.nl vindt u meer informatie over het werken met ZorgDomein voor de CBR keuringen.

Ook vindt u online de e-learning over het gebruik van ZorgDomein voor CBR keuringen. Deze e-learning kunt u vrij volgen. Om toegang te krijgen tot de e-learning vult u eerst uw gegeven in. Daarna geeft u aan dat u keurend arts of medisch specialist bent. Vervolgens krijgt u de voor uw specialisme beschikbare trainingen te zien. Staat uw specialisme er (nog) niet tussen of bent u geen arts, maar bijvoorbeeld een medewerker van de keurend artsen? Kiest u dan voor het specialisme keurend arts. Heeft u geen BIG-nummer dan kan daar 123456789 ingevuld worden.Als u zich wilt abonneren op de nieuwsberichten voor artsen, dan kan dat via de abonneer-pagina. Vink daar 'Arts' aan als doelgroep.