Overgrote deel opleiders tekent overeenkomst

Liefst 92 procent van de in totaal 8.147 opleiders heeft de nieuwe overeenkomst met het CBR getekend voor 1 augustus 2015. Op die dag is de nieuwe overeenkomst tussen CBR en opleider in werking getreden. Op basis hiervan kunnen de heringeschreven opleiders gewoon doorgaan met het reserveren van examens.

Dat laatste geldt niet voor de 650 opleiders die in het afgelopen halfjaar de nieuwe overeenkomst niet hebben getekend. Zij worden uitgeschreven bij het CBR. In ruim 90 procent van alle gevallen gaat het hierbij om opleiders die in het afgelopen jaar minder dan 50 examens hebben gehad; 30 procent vroeg zelfs helemaal geen examens aan.

Om kandidaten van de uitgeschreven opleiders niet te duperen, is in overleg met de rijschoolbrancheorganisaties besloten dat examens/toetsen die vóór 1 augustus op naam zijn gereserveerd, nog wél worden afgenomen als de afnamedatum ligt in de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2015. Voor de betreffende nascholingsopleiders geldt dat aangemelde nascholingscursussen en praktijktoetsen worden verwijderd per 1 november 2015.

feedback