Optrekken op de tractor

Optrekken op de tractor

Gekentekende landbouwvoertuigen mogen vanaf januari 40 km/u rijden waar dat toegestaan en verantwoord is.

Het CBR toetst vanaf vandaag, 1 april, in de praktijkexamens voor het T-rijbewijs of kandidaten deze nieuwe maximum snelheid goed toepassen. Ook het theorie-examen is hierop aangepast.

Door de snelheidsverhoging van 25 km/u naar 40 km/u kan landbouwverkeer beter gebruik maken van provinciale wegen. Dat is veiliger, want hierdoor kan landbouwverkeer vaker buiten de bebouwde kom van dorpen en stadscentra rijden.

Meer info? Zie: Hoe gaat het praktijkexamen T?