Opnieuw verbetering klantcommunicatie

Het CBR heeft weer een aantal verbeteringen doorgevoerd In de klantcommunicatie. In diverse praktijkexamendocumenten is de vormgeving aangepast en de tekst nog iets korter en bondiger geworden. Ook wordt de roepnaam van de kandidaat nu uniform vermeld als die bekend is.

Op de uitnodigingsbrief (oproepkaart) is de naam van de rijschool opgevoerd inclusief rijschoolnummer. Daarmee komen we tegemoet aan een wens van de rijschoolbranche. Het past ook binnen de nieuwe overeenkomst tussen CBR en opleider. Hierin is benadrukt dat de naam van de opleider die het examen heeft gereserveerd, moet overeenstemmen met de naam op het examenvoertuig én met de naam waaronder de opleider bij het CBR staat ingeschreven. Dit om voor de klanten betrouwbaar inzicht in examenresultaten te realiseren.

feedback