Opleiders gezocht voor opleidingsraad

Opleiders gezocht voor opleidingsraad

De opleidingsraad van het CBR, een subraad van de gebruikersraad, wordt uitgebreid vanaf 1 januari 2022.

De opleidingsraad krijgt dan zeven zetels. Vier daarvan zijn toegewezen aan de brancheverenigingen BOVAG, FAM, VRB en de LBKR. Voor de overige zetels zijn we op zoek naar drie individuele opleiders, die worden benoemd voor een periode van twee jaar.

De opleidingsraad brengt advies uit over de aansluiting van de rij- en theorieopleidingen op de examens en de processen rond examinering. Ook adviseert de raad over de concept-tariefvoorstellen van het CBR aan het ministerie. Met de uitbreiding met drie individuele opleiders wordt het aantal invalshoeken vergroot en naar verwachting ook het draagvlak.

Aanmelden

Individuele opleiders die zich willen aanmelden voor de opleidingsraad moeten voldoen aan de voorwaarden. Die staan met de manier van aanmelden in een document, waarnaar we onderaan dit bericht linken.

Nieuw reglement

Sinds 2013 heeft het CBR een gebruikersraad. De adviezen van de gebruikersraad over de producten en diensten zijn belangrijk voor het verbeteren van de klantbeleving. De adviesrol van de gebruikersraad werd nog niet helemaal benut. Daarom is gekeken hoe we dat kunnen verbeteren. Hierbij zijn de aandachtsgebieden geconcentreerd binnen drie subraden (geschiktheidsraad, opleidingsraad en LTP-raad). Het aantal leden wordt uitgebreid. En er komt een regelmatige dialoog met examenkandidaten en andere klanten van het CBR. Dit alles heeft geleid tot een nieuw reglement gebruikersraad.

feedback