Ontwikkelingen Rijgeschiktheid

Het CBR is continu bezig met het verbeteren van zijn dienstverlening. Een zichtbare stap die we binnenkort zetten is de aanpassing van de inhoud en naamgeving van onze Gezondheidsverklaring.

Volgende fase digitalisering: nieuw hulpformulieren

Nieuw systeem, nieuwe verwerking gegevens

Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren. Daarbij gaan we stapsgewijs over van ons huidige naar een nieuw systeem. Op 8 januari is als eerste stap het vernieuwde Mijn CBR, ons klantenportaal, live gegaan en eind februari zetten we de volgende stap.

We gaan dan steeds meer Gezondheidsverklaringen in ons nieuwe systeem verwerken waarbij een medische beoordeling vereist is. Dit zijn de Gezondheidsverklaringen (voor klanten onder de 75 en voor rijbewijs motor, auto en tractor) waar de klant 1 of meer keer ‘ja’ heeft beantwoord op een vraag. Dit verwerken begint met kleine aantallen en dat zal elke dag groeien.

Waarom is dit relevant voor u als arts?

In ons oude systeem ontving u de complete vragenlijst ingevuld door de klant van het CBR. Eventueel kon u een hulpformulier downloaden van onze site. Met het nieuwe systeem gaan we gerichter en specifieker uw oordeel uitvragen. Dat houdt in dat de klant bij u komt met één of meer (nieuw opgezette) hulpformulieren die specifiek betrekking hebben op de vragen die met ja zijn beantwoord.

Er zijn twee soorten hulpformulieren: ‘verslagen’: deze worden ingevuld door de keuringsarts, en ‘rapporten’, deze worden ingevuld door specialisten.

We vragen u alleen informatie over de aandoening waarvan de kandidaat de vraag met ‘ja’ heeft geantwoord. Heeft u toch nog andere, aanvullende informatie voor het CBR dan kunt u dat aangeven op het vragenformulier dat de kandidaat bij zich heeft.’

Niet downloaden

De nieuwe hulpformulieren nemen de klanten mee als ze bij u op afspraak komen. Ze zijn voorlopig nog niet te downloaden op onze site, zoals de ‘oude’ formulieren dat wel zijn. Dit heeft ermee te maken dat we ze alleen kunnen verwerken met de juiste persoonsgegevens zoals de klant die ontvangt van het CBR en naar de afspraak met u meeneemt. In de toekomst zullen alle nieuwe hulpformulieren wel te downloaden zijn op onze site.

Overgangssituatie

Het is van belang om te beseffen dat u in deze overgangsperiode beide soorten formulieren en procedures kunt tegenkomen. Naar verwachting gaan we eind dit jaar helemaal over naar het nieuwe systeem. Uiteraard houden we u op de hoogte hiervan.

Volgende stap in het digitaliseringsproces

Vanaf eind april zullen we op ons klantenportaal ook gaan werken met een vernieuwde vragenlijst voor de groepen 75+ en Groot Rijbewijs. Hier informeren we u ook later verder over.  Eigen verklaring met een nieuwe naam: Gezondheidsverklaring.  Vanaf 1 november 2017 communiceren wij 'Gezondheidsverklaring' en lanceerden we enkele weken later ons gewijzigde klantenportaal mijn.cbr.nl, zodat klanten snel en gemakkelijk hun verklaring kunnen indienen en inzicht krijgen in hun medisch proces. Met de introductie van dit portaal kwam ook de nieuwe set vragen die horen bij de Gezondheidsverklaring beschikbaar.

Artsenportaal

In de loop van dit jaar volgt, zo is het voornemen, ook een artsenportaal. In dit portaal kunnen artsen onder meer hun aantekeningen, oordelen en keuringen digitaal indienen bij het CBR. Voor de ontwikkeling van dit portaal is een samenwerking opgezet met Zorgdomein, leverancier van een inmiddels vrij bekend communicatieplatform tussen huisartsen en specialisten.

feedback