Ontwikkeling theorie-examen

Afgelopen week was er veel mediabelangstelling voor het theorie-examen. Dit vanwege niet-ethische rijscholen die hun klanten in één dag klaarstomen voor het theorie-examen.

Iemand die geslaagd is voor zowel het theorie- als het praktijkexamen, heeft laten zien veilig te kunnen rijden. En dat kan alleen als je de verkeersregels goed kent én toepast. Wij vinden dat het huidige praktijkexamen dat voldoende toetst.

Het vernieuwen van onze theorie-examens en het tegengaan van fraude doet het CBR al continu. Zo hebben we sinds vorig jaar een nieuw examensysteem, waarbij je altijd een ander examen krijgt dan je buurman. Met dit examensysteem kunnen we kandidaten ook op een andere manier toetsen: denk aan nieuwe vraagtypen en het doorontwikkelen van het onderdeel gevaarherkenning. Deze ontwikkelingen nemen we versneld ter hand.

Ook goed om te weten: het CBR heeft vanaf 2014 al meer dan 1000 nieuwe vragen ontwikkeld, waarmee het totaal op 4000 examenvragen komt. En maandelijks worden er 60 nieuwe vragen extra ontwikkeld. Daarnaast husselen we de antwoordvolgorde door elkaar, vernieuwen continu afbeeldingen en verwijderen we ongewenste ezelsbruggetjes, zoals die onlangs in de media kwamen. Nu lopen de voorbereidingen om binnenkort een onafhankelijke derde partij de vragenbank te laten checken.

Verder zijn we mogelijkheden aan het onderzoeken om de modernste technieken in te zetten die het maken van beeldopnamen technisch onmogelijk moet maken. Ook zijn onze medewerkers professioneel getraind op het herkennen van fraudeurs en doen wij altijd aangifte bij de politie bij vermoedens van fraude.