Oneigenlijk gebruik kandidaatsgegevens

In overleg met de rijschoolbrancheverenigingen heeft het CBR besloten het oneigenlijk gebruik van kandidaatsgegevens (dummygebruik) door opleiders intensiever te onderzoeken. Bij dit dummygebruik kopen opleiders examencapaciteit waarbij ze namen opvoeren van kandidaten die helemaal geen examen gaan doen in de betreffende categorie en soms zelfs al in het bezit zijn van een rijbewijs in die categorie. Het is op dit moment technisch niet mogelijk om het opvoeren van rijbewijsbezitters uit te sluiten bij het kopen van examencapaciteit. Deze optie moet namelijk blijven bestaan voor kandidaten van wie het rijbewijs is gevorderd en voor kandidaten die van een automaat naar een schakelauto willen. 

Door het actiever volgen van het dummygebruik wil het CBR meer zicht krijgen op de aard en omvang van deze situatie die onwenselijk is voor zowel de klant als voor collega-opleiders. Het doel is om dummygebruik uit te bannen

Als een klant voortaan meldt bij het CBR dat zijn gegevens zonder toestemming worden gebruikt voor een examenaanvraag en/of examenreservering, wordt hij erop gewezen dat hij mogelijk slachtoffer is geworden van identiteitsfraude. Van deze fraude is sprake wanneer een opleider misbruik maakt van kandidaatsgegevens als naam, adres, geboortedatum en/of BSN.

We verzoeken de betreffende opleider de dummy-aanvraag of dummy-reservering te verwijderen uit ons reserveringssysteem. Doet hij dat niet, dan zorgt het CBR voor de verwijdering. Bovendien houden we bij hoe vaak een opleider oneigenlijk gebruik maakt van kandidaatsgegevens.

Zie

Hoe herken ik identiteitsfraude?
Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

Fraudepreventie