Onderzoek onder geslaagde theorie-examenkandidaten

Onderzoek onder geslaagde theorie-examenkandidaten

Hoe lang is de weg tussen theorie-examen en praktijkexamen auto in deze coronatijd. Dat wil het CBR graag weten.

Daarom houden we een eenmalig onderzoek onder de 210.000 geslaagde theorie-examenkandidaten die nog niet zijn geslaagd voor het praktijkexamen. Hiervoor ontvangen deze kandidaten een e-mail met vragen op maandag 7 maart. Met de uitkomst van het onderzoek kunnen we kandidaten extra informeren en tips geven. Daarnaast kunnen we hiermee een goede inschatting maken van het aantal praktijkexamenkandidaten dat eraan komt.

We willen ook weten wanneer toekomstige deelnemers aan het theorie-examen hun praktijkexamen doen. Daarvoor breiden we het dagelijkse klantonderzoek onder theorie-examenkandidaten uit met enkele extra vragen. Deze extra vragen stellen we tot en met september.

feedback