Onderzoek naar ongewenste voorspelbaarheid in afbeeldingen theorie-examen

Onderzoek naar ongewenste voorspelbaarheid in afbeeldingen theorie-examen

Opnieuw is de voorspelbaarheid in de vragenbanken van de theorie-examens voor auto, motor en bromfiets onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door RCEC, het expertisecentrum voor het borgen en bevorderen van de kwaliteit van examinering.

Dit keer zijn in het onderzoek de kenmerken van duizenden afbeeldingen geanalyseerd.

Geen ongewenste voorspelbaarheden 

Het doel van dit onderzoek door RCEC was om ongewenste voorspelbaarheden in de afbeeldingskenmerken op te sporen, zoals weggebruikers, kleuren en weginrichting. Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat deze niet in de theorie-examens voor de auto, motor en bromfiets voorkomen. Het onderzoek geeft geen aanleiding tot maatregelen. Het advies om de vragen uit te breiden in verschillende vraagvormen wordt opgevolgd. Daarnaast blijven we de volgorde van antwoorden tijdens het examen op willekeurige volgorde zetten zodat dit niet tot ongewenste voorspelbaarheid leidt. Kandidaten zullen geen ongewenste voorspelbaarheden tegenkomen in de afbeeldingen bij het maken van een theorie-examen. Op basis van alleen voorspelbaarheden in de afbeeldingen zijn de theorie-examens niet zonder kennis en inzicht met een voldoende resultaat af te leggen. 

Vervolgonderzoek naar tekst 

RCEC gaat ook onderzoek doen naar ongewenste voorspelbaarheid in de teksten van de vragen. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar van 2023 uitgevoerd.