Omwisselcertificaat code 95 vervalt

Omwisselcertificaat code 95 vervalt

Vanaf maandag 2 augustus 2021 geeft het CBR geen omwisselcertificaat voor de code 95 meer af. Het omwisselcertificaat wordt vervangen door een kwalificatiekaart bestuurders.

De RDW geeft deze kwalificatiekaart af.

Ga naar de website van de RDW

Gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Op 13 september 2021 gaat de gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders in. Naast inhoudelijke veranderingen – zie onze website – komt met de wijzigingen ook het omwisselcertificaat te vervallen. Om te voorkomen dat chauffeurs pas na 13 september 2021 een kwalificatiekaart kunnen aanvragen is de RDW op 2 augustus 2021 begonnen met het afgeven van de kwalificatiekaart.

Voor wie?

Het omwisselcertificaat kon worden aangevraagd door chauffeurs die de nascholing in Nederland volgden, maar geen Nederlands rijbewijs bezitten. Met het omwisselcertificaat kon de code 95 vervolgens in het land van oorsprong op het rijbewijs worden gezet. Het omwisselcertificaat werd echter niet in elke Europese lidstaat geaccepteerd en daarom konden sommige chauffeurs hun werk niet langer uitvoeren. De gewijzigde Richtlijn heeft daarom de kwalificatiekaart bestuurders in het leven geroepen. Met deze kwalificatiekaart mag een chauffeur, in tegenstelling tot het omwisselcertificaat dat géén geldige code 95 was, wél als beroepschauffeur werken. Aan de kwalificatiekaart zijn daarom, net als aan het rijbewijs, strenge eisen gesteld. De RDW geeft de kwalificatiekaart af.

feedback