Nieuwe websitepagina’s Beroepsexamens live

We willen dat de website van het CBR voor onze klanten gemakkelijk en prettig in het gebruik is. Daarom zijn ook de websitepagina’s CCV / Beroepsexamens verbeterd.

Wat is er anders?

Zowel de indeling van de pagina’s als de teksten hebben een grote verandering ondergaan. We hebben gekozen voor minder tekst en overzichtelijke tabellen. Hierdoor is de informatie makkelijker te vinden en beter te begrijpen.

De vernieuwde websitepagina’s zijn vooraf getest onder opleiders en examenkandidaten. Hun feedback was erg waardevol. De reacties over de vindbaarheid en de begrijpelijkheid van de informatie waren positief. Kritische opmerkingen zijn de afgelopen periode verwerkt in de nieuwe pagina’s.

feedback