Nieuwe vragenlijsten 75+ en CDE rijbewijs live

Volgende stap digitalisering proces rijgeschiktheid

Het CBR zet weer een belangrijke stap in de digitalisering van het rijgeschiktheidsproces. Vanaf vandaag gaan twee nieuwe digitale vragenlijsten voor de Gezondheidsverklaring live. Dit zijn de vragenlijsten voor bestuurders van 75 jaar of ouder die hun rijbewijs moeten verlengen én beroepschauffeurs (categorie CDE) die hun rijbewijs willen halen of verlengen. Deze vragenlijsten staan vanaf nu op mijn.cbr.nl, het klantenportaal van het CBR.

De digitale vragenlijsten zijn vernieuwd om gerichter en specifieker uit te vragen bij de klant én bij de keurend arts of specialist. Zo kan het CBR een beter besluit nemen over de rijgeschiktheid van de bestuurder. De verwerking van de vragenlijsten, de keuringsverslagen (voorheen Geneeskundig verslag) en de rapporten en verslagen van de artsen gaat in toenemende mate via ons nieuwe systeem. Met ons nieuwe systeem streven we naar een optimalisatie van het proces: sneller, beter en efficiënter.

Stappen die tot nu toe al zijn gezet, zijn het live brengen van het vernieuwde klantenportaal mijn.cbr.nl: een moderne website, ook geschikt voor mobiel en tablet, waar mensen hun aanvraag kunnen doen; het invoeren van een vernieuwde vragenlijst voor categorie rijbewijs A, B, BE en T; het verwerken van medische dossiers in het nieuwe informatiesysteem waarmee we snel en digitaal stappen zetten in het proces.

Wat merkt u als arts van deze volgende stap in de digitalisering?

  1. Op basis van de ingevulde vragenlijst, ontvangt de klant digitaal een Keuringsverslag en eventueel (als daar aanleiding toe is) aanvullende vragenlijsten. Hij print deze uit en komt daarmee bij u als arts voor een aantekening of beoordeling.
  2. Het Keuringsverslag ziet er anders uit dan voorheen. We vragen gerichter uit.

Nieuwe formulieren

Eind maart hebben we u ook geïnformeerd over het feit dat we bij medisch afhandelen van aanvragen in ons nieuwe systeem, nieuwe hulpformulieren gaan gebruiken. Formulieren die de burger zelf uitprint en meeneemt naar het gesprek met de arts. Op deze formulieren is een barcode geprint, zodat wij het formulier in ons systeem direct aan de juiste persoon kunnen koppelen. Zie hiervoor ook de informatie op de pagina www.cbr.nl/voorartsen.

Overgangssituatie

Er blijft enige tijd sprake van een overgangssituatie. Doordat we voorlopig nog met twee systemen blijven werken en dus ook met verschillende formulieren. Ook blijven de huidige papieren Eigen Verklaringen nog in omloop. Naar verwachting vervangen we deze papieren vragenlijsten in het derde kwartaal van dit jaar. Tot die tijd blijft nog steeds de oude en nieuwe werkwijze naast elkaar bestaan.

Volgende stappen

In het derde kwartaal van dit jaar wordt het mogelijk voor keurend artsen en specialisten om hun bevindingen digitaal te delen met het CBR. Als dat kan, dan leidt het digitaal invullen van de Gezondheidsverklaring tot een aanzienlijk sneller proces. Eind dit jaar verwachten we de dubbele werkwijze achter ons te kunnen laten en volledig overgestapt te zijn op het nieuwe systeem en de nieuwe werkwijze.

Bestuurders moeten volgens de wet niet alleen rijvaardig, maar ook ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om veilig te rijden. Het CBR beoordeelt of (aanstaande) bestuurders voldoen aan de eisen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid die de overheid stelt. Dit gebeurt aan de hand van de wettelijke Regeling Eisen Geschiktheid 2000. Artsen en medisch specialisten hebben daarbij een belangrijke rol.