Nieuwe vragenbank per 1 juli 2016 in gebruik voor beroepsexamen

Vanaf 1 juli 2016 wordt voor de theorie-examens voor ATPL, CPL, IR en EIR gebruik gemaakt van de ECQB3. Hier horen aangepaste leerdoelen bij. Het gaat hierbij om kleine correcties en aanpassingen, niet om grote wijzigingen.

De nieuwe leerdoelen zijn per vak terug te vinden op de betreffende pagina’s van de website (bv. informatie over het examen Air Law voor ATPLA)