Nieuwe voertuigeisen C en D (CCV) – update

Nieuwe voertuigeisen C en D (CCV) – update

In 2018 is het CBR gestart met een werkgroep om de eisen die gesteld worden aan de examenvoertuigen voor de praktijkexamens van de categorieën C en D (en alle onderliggende en bijbehorende categorieën) samen grondig te bekijken.

In 2018 is het CBR, mede op verzoek en aangeven van de klankbordgroep, gestart met een werkgroep om de eisen die gesteld worden aan de examenvoertuigen voor de praktijkexamens van de categorieën C en D (en alle onderliggende en bijbehorende categorieën) samen grondig te bekijken. De insteek is om met alle partijen te komen tot nieuwe, toekomstbestendige voertuigeisen die de basis vormen voor de opleiding en examens van de chauffeur van de toekomst. De werkgroep bestaat uit een combinatie van leden vanuit de klankbordgroep, het College van Deskundigen en CCV. Wij hebben u vervolgens op verschillende momenten geïnformeerd over de vorderingen:

  • tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroep (oktober 2018, april 2019, oktober 2019);
  • uitgebreide informatie per mail (april 2019).

Ingangsdata en overgangsregelingen

De nieuwe eisen zijn in oktober 2019 al gedeeld met de klankbordgroep, en daarna met alle opleiders via het verslag en de bijbehorende brief. Wij verwachten u in april 2020 concrete informatie te kunnen geven over de ingangsdata en overgangsregelingen en wat dit betekent voor uw wagenpark.

Nieuw voertuig aanschaffen?

Om te voorkomen dat er in de aanloop naar het concreet maken van deze eisen, voertuigen worden aangeschaft die uiteindelijk niet blijken te voldoen, willen wij u als opleider zo veel mogelijk ondersteunen. Overweegt u de aanschaf van een nieuw voertuig, neem dan contact op met een CCV-examenmanager voor advies wat betreft de samenstelling van het voertuig. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er door u niet nu geïnvesteerd wordt in zaken die over enkele jaren niet meer nodig zullen zijn. Of dat u bij de aanschaf achterwege laat om iets aan te brengen in het voertuig dat straks verplicht gesteld zal worden.