Nieuwe opmaak vaardocumenten

Met ingang van 24 april jl. worden de Nederlandse vaardocumenten die door het CBR worden afgegeven afgedrukt op nieuwe passen. Onderstaand een voorbeeld van het nieuwe Groot vaarbewijs. De andere vaarbewijzen worden in dezelfde opmaak afgegeven. 

De vaardocumenten die zijn afgegeven in de eerdere opmaak behouden hun oorspronkelijke geldigheid en worden bij de eerstvolgende verlenging vervangen door een vaardocument in de nieuwe opmaak.

feedback