Nieuwe eisen examenvoertuigen vrachtauto en bus

Nieuwe eisen examenvoertuigen vrachtauto en bus

In 2018 is het CBR gestart om de diverse voertuigeisen grondig te bekijken.

Het gaat om de examenvoertuigen voor de praktijkexamens van de categorieën vrachtauto en bus met aanhanger (C, CE, D en DE). Het CBR heeft dit opgepakt samen met een werkgroep bestaande uit leden van de klankbordgroep en het College van Deskundigen.

De eisen voor de categorieën C, CE, D en DE zijn nu definitief vastgesteld. De eerste nieuwe eisen zijn vanaf 1 januari 2021 van toepassing. Alle informatie over de nieuwe voertuigeisen voor CDE staat in het Vademecum.

Er is nog enige onduidelijkheid over de keuring van de tweede zitplaats in de bus (D). De ingangsdata en de overgangsregelingen zouden daarom nog kunnen veranderen. Zodra hier concrete afspraken over zijn, volgt (indien nodig) een update richting de opleiders. De voertuigeisen en voorlopige ingangsdata en overgangsregelingen van D zijn te vinden in het Vademecum.

feedback