Nieuwe cursus - U48-1 Bevorderen van veiligheid en doorstroming

Vooruitlopend op het aangepaste Raamwerk Nascholingscursussen code 95 en ADR welke wij per 1 juli 2017 publiceren op de website, brengen wij opleiders graag al op de hoogte van een nieuwe cursus die per direct te certificeren is.

Het gaat om de U48-1 Bevorderen van veiligheid en doorstroming. Deze cursus is onlangs door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu goedgekeurd.

Klik hier voor de minimumeisen van de nieuwe cursus:

Ook wordt er gewerkt aan een tweede nieuwe cursus. Informatie hierover volgt binnenkort.

feedback