Nieuwe brief voor toelichting arts

Het CBR gaat stapsgewijs over naar een nieuw systeem voor de verwerking van Gezondheidsverklaringen. Een systeem waarmee we ons proces steeds verder kunnen digitaliseren.

Wat u als arts daar nu al van kan merken, is dat u andere formulieren kunt tegenkomen. Het kan dat een kandidaat bij u komt met een brief met als onderwerp ‘Toelichting nodig bij Gezondheidsverklaring’ die er anders uitziet dan u gewend bent. In deze brief verzoeken we u de toelichting arts te geven bij de vragen die de klant met ‘ja’ heeft beantwoord. Waarbij u de aard en ernst van de aandoening beschrijft.

Vanwege de fasegewijze invoering van de veranderingen, kunt u voorlopig ook nog de bekende formulieren tegenkomen.

Binnenkort gaan we ook nieuwe hulpformulieren in gebruik nemen (voor uw verslag of rapport). Formulieren waarmee we gerichter en efficiënter informatie bij u uitvragen die we nodig hebben om een oordeel te kunnen geven over de rijgeschiktheid van de kandidaat. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Zie ook het nieuwsbericht van november vorig jaar over de ontwikkelingen bij rijgeschiktheid (‘Wijziging aantekening arts’: nieuwsbericht 30-11-17).

feedback