Nieuwe algemeen directeur CBR

Drs. Petra Delsing (54) is per 1 mei 2016 door Minister Schultz van Haegen benoemd als algemeen directeur van het CBR. Zij zal samen met financieel directeur drs. René A.L. Verstraeten, een collegiaal bestuur vormen.

Petra Delsing is op dit moment Directeur Verkeer en Openbare Ruimte Amsterdam. Eerder was zij Directeur Stadsbeheer Den Haag en heeft ze meerdere managementfuncties bekleed bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Ook heeft ze een nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht van verkeerskennisplatform CROW. Vanuit die kennis en ervaring is ze uitstekend ingevoerd in het werkveld van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Gerlach Cerfontaine, voorzitter Raad van Toezicht: ‘Ik ben verheugd over de aanstelling van deze nieuwe algemeen directeur van het CBR. Petra Delsing is een bestuurder met overtuiging en passie, met een brede ervaring in de publieke dienstverlening. We hebben het volste vertrouwen dat zij de verdere ontwikkeling van het CBR voortvarend zal oppakken.’

Petra Delsing volgt Susi Zijderveld op, die per 1 februari een positie bekleedt in de raad van bestuur van de NS.

feedback