Nieuw vraagtype voor theoriekandidaten CBR

Vanaf 7 november maken kandidaten een deel van het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets op een nieuwe manier. Bij dit nieuwe vraagtype moeten kandidaten het antwoord slepen naar een plaats in een afbeelding (zie plaatje hieronder). Bij dit nieuwe vraagtype is minder tekst nodig en dat is prettig voor kandidaten die moeite hebben met lezen. De inhoud van het examen blijft hetzelfde.

De verandering is onderdeel van de modernisering van theorie-examen, die twee jaar geleden begon met het nieuwe individuele, examenafnamesysteem. Doel: nog beter testen of een kandidaat de regels kent, snapt en inzicht in het verkeer heeft. Volgend jaar volgen er na een grondige voorbereiding meer nieuwe vraagtypen. Denk hierbij aan hotspot-vragen waarbij een kandidaat een punt in een afbeelding aanwijst.

Om antwoord te geven sleept een kandidaat de cijfers 1, 2, en 3 naar de weggebruikers in de afbeelding. Vind je dat de auto eerst mag, dan sleep je cijfer 1 naar de auto. Mag de voetganger als tweede? Dan sleep je cijfer 2 naar de voetganger enz.