Nieuw examen: schipper rondvaartboot

De vraag naar gekwalificeerde schippers Rondvaartboot voor het Amsterdamse grachtentype neemt toe. De reguliere opleidingen starten twee keer per jaar op vaste tijden. Omdat er behoefte is aan meer flexibiliteit wordt een nieuw examentraject aangeboden.

Deze flexibelere en verkorte variant op het al bestaande examentraject, is de afgelopen tijd ontwikkeld door het CBR en de branche. De ingangsdatum voor het praktijkexamen ‘schipper rondvaartboot beperkt vaargebied’ is 1 maart 2018. Het examen is bedoeld voor zij-instromers om de vaarbevoegdheid schipper rondvaart van het Amsterdamse grachtentype voor een beperkt vaargebied te halen, geldig in zone 4. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de opdrachtgever.

Wat houdt het examen in?

Het praktijkexamentraject schipper rondvaartboot is gericht op de praktische vaardigheden en competenties die een aankomend schipper rondvaartboot zich eigen moet maken. De kandidaat toont door middel van praktische proeven aan dat hij beschikt over de competenties die bij het beroep van schipper rondvaartboot horen. Het praktijkexamen bestaat uit drie praktijktoetsen en een laatste afsluitende toets waarin de benodigde vaardigheden en competenties worden gemeten.

De theorielijn bestaat uit het vastgestelde theoriegedeelte dat verwerkt is in portfolio opdrachten. Het CBR houdt toezicht op de eerste drie toetsen. De vierde, afsluitende, toets wordt door het CBR afgenomen. Het CBR verzorgt de erkenning van de opleidingsinstituten.

Waar moet een kandidaat aan voldoen?

Kandidaten moeten bij de start van het praktijkexamentraject in het bezit zijn van een klein vaarbewijs en een marifoon certificaat. Ook moet er een dienstboekje getoond worden waarin ten minste 90 vaardagen zijn geregistreerd. Tijdens het praktijkexamentraject moeten minstens 90 vaardagen worden behaald.

Uitgebreide informatie over het nieuwe praktijkexamen staat op de website van het CBR.