Nascholing rijbewijskeuringen C/D/E en 75+ voor keuringsartsen

Nascholing rijbewijskeuringen C/D/E en 75+ voor keuringsartsen

Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving

Nieuw systeem, nieuwe verwerking gegevens
Zoals bekend is het CBR het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren. Zij gaan stapsgewijs over van hun huidige naar een nieuw systeem. Het digitaal ontvangen van verklaringen, het automatisch verwerken van gegevens, het monitoren en terugkoppelen van verwijzingen en besluiten gaat stapsgewijs verwerkt worden door het nieuw ontwikkelde systeem.  Alle klanten kunnen de Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) zelf digitaal invullen via een nieuw klanten portaal. Sinds kort kunnen ook artsen kunnen hun bevindingen digitaal naar het CBR sturen, via ZorgDomein.

Waarom is dit relevant voor u als keuringsarts?
ZorgDomein is het onafhankelijk platform voor vraag en aanbod in de zorg waar al 91% van de huisartsen gebruik van maakt. Keuringsartsen kunnen via ZorgDomein het keuringsverslag en de hulpformulieren die zij nu op papier invullen, voortaan digitaal invullen en opsturen.

Reactiva organiseert in samenwerking met het CBR deze nascholingsdag om u gedegen voor te bereiden op deze overgang. De deskundigen van het CBR nemen de ontwikkelingen en relevante wijzigingen van de afgelopen periode met u door. De zeer ervaren en enthousiaste gastspreker Dr. René van Rijn, oogarts VUMC, zal extra nadruk leggen op het gebied van de oogheelkunde. Na de pauze besteden we aandacht aan ZorgDomein. Het CBR zal een toelichting geven op het digitaliseringsproces van de rijgeschiktheidsprocedure en samen met ZorgDomein uitleg geven over hoe het werkt.

Bovendien kunt u zich ter plekke, onder begeleiding aanmelden bij ZorgDomein, zodat u in het vervolg uw bevindingen digitaal kunt delen met het CBR.
Tijdens deze nascholing oefenen we met testaccounts, daarom vragen we u om uw eigen laptop of tablet mee te nemen, WiFi is aanwezig. Er zal ruim voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen en hulp te vragen.

Locaties en data:

* Hotel van der Valk Amersfoort-A1

  Ruimtevaart 22 
  3824 MX Amersfoort

  Datum: 09 april 2019

* Hotel van der Valk Drachten       

  Lavendelheide 4

  9202 PD Drachten

  Datum: 07 mei 2019

* Hotel van der Valk Eindhoven

  Aalsterweg 322 
  5644 RL Eindhoven

  Datum: 21 mei 2019

* Hotel van der Valk Ridderkerk (Rotterdam)

  Krommeweg 1 
  2988 CB Ridderkerk 

  Datum: volgt

     

* Hotel van der Valk Zwolle

 Nieuwleusenerdijk 1

  8028 PH Zwolle

  Datum: volgt

* Hotel van der Valk Oostzaan-Amsterdam

  Westeinde (verl. Stellingweg) 1

  1511 MA Oostzaan

  Datum: volgt

Docenten:

CBR: Diana Verdel, specialistenbeheer CBR, senior medisch adviseur

CBR: Manfred Rosenboom, divisiemanager Rijgeschiktheid CBR

CBR: Gert Jan Visser, programmamanager Rijgeschiktheid aan het stuur.

Oogarts: dhr. dr. René van Rijn VUMC

           

Programma: 
12:30 - 13:00 Ontvangst, inloop

13:00 - 14:00 Procedures en wijzigingen beoordelen van rijgeschiktheid

14:00 - 15:00 Specifieke ziektebeelden oogheelkunde

15:00 - 15:15 Koffiepauze

15:15 - 16:00 Digitalisering beoordeling rijgeschiktheid

16:00 - 16:15 Soep & Broodjes pauze

16:15 - 17:15 Werken in de praktijk met casussen in de digitale omgeving

17:15 - 17:30 Aanvullende theorie, vragen en evaluatie

Totaal 4 uur training exclusief pauze.

Accreditatie:

4 punten zijn aangevraagd voor het domein arts voor arbeid en gezondheid, bedrijfsarts en verzekeringsarts.

NB: Het betreft een nascholingsbijeenkomst voor artsen algemeen, geaccrediteerd voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. De nascholing kan meetellen voor alle gespecialiseerde artsen en basisartsen.

Investering:

€ 195,00 euro excl. 21% BTW

Literatuur (vooraf):
Regeling Eisen Geschiktheid 2000, meerdere stukken door de docenten aan te leveren, de sheets worden achteraf ter beschikking gesteld.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden voor deze dag bij:

Susan Quaars: marcelzwarts@reactiva.nl

Graag uw NAW-gegevens en BIG-nummer vermelden en de locatie waarvoor u zich aanmeldt.

      feedback