Naast wettelijk nu ook publiek jaarverslag

Vandaag is het CBR jaarverslag over 2016 gepubliceerd. We hebben in het afgelopen jaar meer examens afgenomen en meer klanten kunnen helpen. 2016 was ook in financieel opzicht een onverwacht gunstig jaar door de grotere volumes, waardoor onze toekomst stabieler wordt. Minstens zo belangrijk is dat onze continue inzet om de klantcommunicatie te verbeteren –onder meer via vernieuwde webpagina’s en verbeterde klantbrieven– de klant daadwerkelijk helpt om de benodigde informatie sneller te vinden. Dit alles maakte dat de klantenservice minder vaak gebeld hoefde te worden en het aantal klachten substantieel afnam. Hiermee bouwen we verder aan het bieden van de best mogelijke klantbediening, passend bij onze organisatiestrategie.

Dit jaar publiceren we voor het eerst –naast het wettelijk verplichte jaarverslag– een publiek jaarverslag. Het publieke jaarverslag is een online document van zo’n 25 pagina’s dat simpel en informatief is. Aan de hand van beeldtaal (iconen en infographics) bieden we de lezer een kijkje in onze organisatie. Daarbij kijken we naar de prestaties in het afgelopen jaar en vindt u ook verkorte versies van ons profiel, onze corporate story en een terugblik van de directie.

Zie CBR in cijfers.

feedback