Naar hernieuwd vertrouwen

Naar hernieuwd vertrouwen

Vandaag delen collega’s van het CBR hun ervaring en kennis met Kamerleden in het kader van het parlementair onderzoek naar de uitvoering van overheidsbeleid.

Het CBR levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Dat heeft een grote maatschappelijke waarde en is een verantwoordelijkheid die het CBR zeer serieus neemt. Dit laat echter onverlet dat het CBR in de afgelopen jaren kampte met problemen waar burgers veel last van ondervonden. Het CBR waardeert daarom het initiatief van de Tweede Kamer om samen te zoeken naar leerpunten. Voor het CBR zelf, maar ook in de samenwerking tussen politiek, ministerie en uitvoeringsorganisatie. Alleen zo kunnen we samen de dienstverlening aan burgers verbeteren.

Lees de schriftelijke inbreng die het CBR vooraf bij de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties aanleverde.

De gesprekken zijn live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Zie ook ons dossier wachttijden medische beoordeling