Mogelijkheden rijbewijskeuringen op afstand

Mogelijkheden rijbewijskeuringen op afstand

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn er momenteel minder artsen en medisch specialisten die rijbewijskeuringen verrichten.

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn er momenteel minder artsen en medisch specialisten die rijbewijskeuringen verrichten.

Er zijn veel vragen en verzoeken van uw kant binnengekomen over de keuring en of deze bijvoorbeeld ook via een videoverbinding mag plaatsvinden. De coronacrisis vraagt om passende oplossingen om rijbewijskeuringen daar waar mogelijk door te laten gaan.

Uitgangspunt

Het is primair de professionele verantwoordelijkheid van de arts die de keuring verricht, om medische feiten op een verantwoorde manier te verkrijgen. Daar is niet altijd fysiek contact voor nodig. De keuze om keuringen op een andere dan gebruikelijke manier te verrichtten, is aan de arts die de keuring verricht. Hierbij is ook de keuze aan de professional om dit bijvoorbeeld alleen bij bepaalde ziektebeelden binnen het desbetreffende specialisme te doen.

Er zijn verschillende situaties waarbij een arts informatie levert aan het CBR voor de beoordeling van de rijgeschiktheid. Bij iedere groep zijn diverse mogelijkheden om de informatie te verkrijgen.

Keurend arts

Een keurend arts is een door de burger uitgezochte arts, die via vragenformulieren informatie aan het CBR geeft voor de beoordeling van de rijgeschiktheid. Voor keuringen voor het groep 2 rijbewijs kan alleen een bedrijfsarts of een arts verbonden aan een gecertificeerde Arbodienst als keurend arts optreden. Het CBR heeft geen verwijsrelatie en taak in de kwaliteitscontrole betreffende de keurend artsen. Voor deze groep geldt dus het algemene uitgangspunt.

Naast bovengenoemd uitgangspunt, kan een keurend arts bij een rijbewijskeuring zonder fysiek contact eventueel informatie opvragen bij de behandelend specialist om de vragenlijst in te vullen. Uiteraard kan dit alleen met toestemming van de betrokkene. Betrokkenen kunnen keurend artsen hierbij helpen en het proces versnellen door voorafgaand aan de keuring informatie aan de keurend arts te sturen. Zoals bijvoorbeeld een kopie van het diabetesdagboek of de laatste brief van de behandelend specialist aan de huisarts.

Behandelend specialist

Een behandelend specialist kan vaak recente feitelijke informatie verstrekken uit het patiëntendossier om het rapport in te vullen. In sommige situaties is het nodig om het rapport uit te breiden met informatie verkregen van de patiënt aan de hand van een contactmoment. Hierbij is fysiek contact niet altijd noodzakelijk.

Uiteraard is een behandelend specialist niet verplicht om gegevens te verstrekken in het kader van de beoordeling voor de rijgeschiktheid. Het CBR krijgt van een aantal specialisten het signaal dat zij, in deze uitzonderlijke situatie, tijdelijk bereid zijn om patiëntgegevens met het CBR te delen. Het CBR hoopt dat meer behandelend specialisten dit voorbeeld willen volgen. Uiteraard alleen met toestemming van de patiënt. Wanneer de specialist dit niet kan of wil kan de patiënt contact opnemen met de klantenservice van het CBR en vragen om een verwijzing naar een onafhankelijk specialist.

Onafhankelijk keurend specialist

De onafhankelijk keurend specialisten is de groep specialisten die bij het CBR ingeschreven staat en waar het CBR gericht naar verwijst voor een onafhankelijke specialistische keuring. Deze specialisten hebben geen behandelrelatie met betrokkene. Ook voor deze groep geldt vanzelfsprekend het algemene uitgangspunt. Hierbij stellen we echter wel enkele aanvullende voorwaarden:

  • Keuringen waarbij geen fysiek contact noodzakelijk is kunnen via een beeldverbinding plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld via een videoverbinding of een andere manier waarbij de keurend specialist betrokken wel kan zien;
  • Via de camera vindt legitimatie door betrokkene plaats;
  • Voor de bevindingen die tijdens het onderzoek niet gedaan kunnen worden vraagt de specialist informatie op bij de behandelend arts(en) om het onderzoek zoveel mogelijk te completeren. Een tip hierbij is om betrokkene bij het maken van de afspraak te vragen om bijvoorbeeld de laatste brief van de behandelend specialist bij de huisarts op te vragen of een kopie van bijvoorbeeld het diabetesdagboek vooraf aan de keuring naar de specialist te sturen.

Deze groep hebben wij hier inmiddels separaat over geïnformeerd.

feedback