Minimumvermogen motor A-examen naar 50 kW

Zoals al eerder gemeld, moeten motoren voor het praktijkexamen A (zwaar) vanaf 1 januari 2019 ten minste 50kW vermogen hebben. Alleen dit jaar mag je dit examen nog doen met een motor die tussen de 40 en 50 kW aan vermogen heeft. Door een overgangsregeling waren A-motoren vanaf 40kW gedurende vijf jaar toegestaan. Op 31 december 2018 eindigt deze regeling en vanaf 1 januari 2019 geldt de wettelijke ondergrens van 50 kW.

In de folder Toelatingseisen praktijkexamen A vind je alle toelatingseisen.

feedback