Medibuspas

Medibuspas

De medibuspas is per 1 januari 2015 komen te vervallen.

Wel blijft het voor een touringcarchauffeur verplicht om een geldige geneeskundige verklaring bij zich te hebben.

De medische keuring/Gezondheidsverklaring van het CBR geldt niet als vervanging van deze wettelijke verplichte geneeskundige verklaring voor beroepschauffeurs D.

Meer informatie over de geneeskundige verklaring leest u op de website van ILT.

Voor meer vragen over de geneeskundige verklaring voor touringcarchauffeurs kunt u contact opnemen met uw keuringsarts.