Leren van andere landen

Veel bestuurders kunnen ondanks een fysieke of mentale beperking toch aan het verkeer deelnemen. Met aanpassingen aan de auto en training is er steeds meer mogelijk. Met een praktische rijtest beoordeelt een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR vervolgens of de bestuurder zijn beperking hiermee voldoende compenseert om veilig en zelfstandig aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Nederland loopt met België en Engeland voorop op dit gebied. Maar ook wij kunnen leren van andere landen. En andersom. Om dat mogelijk te maken heeft CIECA, de Europese koepel van exameninstituten, op 26 november een unieke workshop georganiseerd bij het CBR in Amsterdam. In totaal waren 43 experts uit verschillende landen op het gebied van de medische wetenschap en (praktische) rijvaardigheid aanwezig. De bijeenkomst leerde dat er een duidelijke behoefte is aan een centraal kennisplatform voor bestuurders met een fysieke en/of mentale beperking. Uitwisseling van elkaars expertise en ‘best practices’ is hierbij belangrijk. CIECA werkt een voorstel voor dit platform uit, waarmee de eerste stap op weg naar kennisuitwisseling is gezet.

feedback