Langere wachttijd na afgebroken rijexamen vanaf 29 oktober

Langere wachttijd na afgebroken rijexamen vanaf 29 oktober

Kandidaten van wie het autopraktijkexamen wordt afgebroken vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijgen te maken met een langere wachttijd.

Vanaf 29 oktober kunnen zij pas na 6 weken herexamen doen bij het CBR, om de rijvaardigheid op peil te brengen. Voor andere gezakte kandidaten blijft de verplichte wachttijd 2 weken.

Het CBR benadrukt al langere tijd het belang van een goede rijopleiding. Die legt namelijk de basis voor een veilig verkeer op de weg. Helaas zien we dagelijks examenkandidaten die tijdens hun opleiding niet goed zijn voorbereid op het praktijkexamen voor de auto. Zo hebben de examinatoren in de eerste negen maanden van 2018 in totaal 1.679 autopraktijkexamens afgebroken omdat de kandidaat een direct gevaar vormde voor zichzelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige verkeer. Het CBR verwacht dat zo´n kandidaat minimaal 6 weken nodig heeft om het gewenste gedrag aan te leren.

De maatregel van een langere wachttijd is ook bedoeld als steun in de rug voor rijopleiders, als kandidaten en/of hun ouders druk uitoefenen om te vroeg op examen te gaan. Bijkomend voordeel in deze tijd van economische groei en lange wachttijden is dat de beschikbare examencapaciteit niet onnodig wordt gebruikt door kandidaten die nog niet klaar zijn voor het examen. Het gemiddelde slagingspercentage voor het autorijexamen is in de afgelopen jaren weliswaar iets gestegen, maar ligt met 50 % toch laag. Door een goede voorbereiding op het examen kan dit percentage hoger worden.

feedback