Kwaliteitskeurmerk RCEC voor autopraktijkexamen is verlengd

Kwaliteitskeurmerk RCEC voor autopraktijkexamen is verlengd

Het praktijkexamen voor de auto voldoet wederom aan alle normen van RCEC, het onafhankelijke onderzoeksinstituut dat de kwaliteit van studietoetsen en examens in Nederland beoordeelt.

Het examen wordt op toetstechnische, organisatorische en inhoudelijke aspecten geëvalueerd, en scoort op alle aspecten voldoende tot goed. In 2020 ontving het CBR hiervoor het certificaat, dat geldig was tot 1 januari 2023. Opnieuw is de kwaliteit van het examen onderzocht met gunstig resultaat. De uitreiking van het certificaat vond vandaag plaats op onze examenlocatie in Arnhem.  
 
CBR hecht grote waarde aan de kwaliteit van zijn examenproducten. Hiervoor werken we onder meer aan uniforme examens, een zo objectief mogelijke beoordeling en continue analyse van examens. Jan Jurgen Huizing, directeur bedrijfsvoering, ontving het nieuwe certificaat uit handen van Dr. Arnold Brouwer, directeur RCEC.   

Jan Jurgen Huizing: “Onze klanten zijn kritisch op het oordeel van onze examinatoren. Dat zijn we zelf ook, want de kwaliteit van het praktijkexamen moet altijd van hoog niveau zijn ongeacht waar en door wie het wordt afgenomen. Sinds 2019 laten we het praktijkexamen-B toetsen door het onafhankelijke expertisecentrum RCEC, dat gespecialiseerd is in het toetsen van examens. We zijn er trots op dat we onze klanten kunnen vertellen dat ook dit keer het oordeel voldoende tot goed wordt gegeven voor ons praktijkexamen-B. Een bevestiging van onze inzet op kwaliteit.” 

Het praktijkexamen voor de auto wordt opnieuw beoordeeld met een tussentijdse audit in april-juni 2024. De formele audit en met goed gevolg certificering zal dan eind 2025 zijn.  

feedback