Knelpuntenbrief CBR: 15 uitdagingen, knelpunten en dillema’s

Knelpuntenbrief CBR: 15 uitdagingen, knelpunten en dillema’s

In een zogeheten Knelpuntenbrief heeft het CBR 15 uitdagingen, knelpunten en dilemma’s beschreven waar de organisatie in de uitvoering mee te maken heeft. Belemmeringen die een bijdrage aan de verkeersveiligheid soms in de weg staan.

Algemeen Directeur Alexander Pechtold: “Iedere dag weer zijn we bezig met de vraag hoe we onze klanten beter van dienst kunnen zijn en daarmee tegelijkertijd de verkeersveiligheid dienen. Daarbij worden we nu geholpen door de overheid die in het kader van de Stand van de Uitvoering heeft gevraagd de knelpunten op een rij te zetten die wij in de dagelijkse praktijk ervaren bij de uitvoering van onze taken. De minister heeft onze knelpuntenbrief inmiddels aan de Kamer gestuurd met een reactie op onze punten.”

Zo is er juridisch geen goed aanknopingspunt om bijvoorbeeld fraude bij het theorie-examente bestrijden. Daarvoor moet er volgens het CBR een paraplu-begrip in de wet komen. Pechtold: “Nu is examenfraude moeilijk te vervolgen, maarwij vindenhetwel belangrijk dat het gebeurt. Iedereen die de weg op gaat moet er van op aan kunnen dat de andereverkeersdeelnemersde regels goed kennen.”Minister Harbers geeft aan dit onder de aandacht van de collega van Justitie en Veiligheid te zullen brengen.

Daarnaast ervaart het CBR een gebrek aan ruimte om de laatste technologische ontwikkelingen in het theorie-examen op te nemen. Pechtold: ‘Nieuwe technieken zoals ADAS bijvoorbeeld worden steeds normaler in een auto. Je wil daar ook vragen over kunnen stellen, maar de regelgeving maakt dat op dit moment onmogelijk.' Gesprekken hierover met het ministerie zijn inmiddels gestart.

Deze Knelpuntenbrief maakt onderdeel uit van de overheidsbrede werkagenda voor de publieke dienstverlening ‘Werkaan Uitvoering’. De verschillende Standen van de Uitvoering moeten uitmonden in een Staat van de Uitvoering om een overheidsbreed en trendmatig beeld van de stand van zaken van de uitvoering te schetsen. Afgesproken is dat de uitvoering meer in de schijnwerpers moet komen te staan en dat ermeer gesprekmeten begrip over de uitvoering nodig is bij beleid en vooral politiek. Onbekend maakt immers onbemind. Pechtold: ‘Of het nu bij het loket van het UWV is, bijde nieuwe studiebeurs van DUO of op de weg, mensen die in de uitvoering werken staan voor je klaar en proberen je zo goed mogelijk te helpen. Daar kunnen we geen drempels en knelpunten bij gebruiken.

Een goede samenwerking tussen beleid, politiek en uitvoerende instanties moet deze knelpunten wegnemen.’

feedback