Klachtenmeldpunt taxivervoer stopt

Klachtenmeldpunt taxivervoer stopt

KNV en TX keur hebben besloten per 1 januari 2023 te stoppen met het klachtenmeldpunt taxivervoer. Het klachtenformulier van het meldpunt komt hiermee ook te vervallen.

Het stopzetten van het klachtenmeldpunt taxivervoer heeft gevolgen voor het taxi theorie-examen (TVT). In toetsterm 10.1 van de exameneisen is in de afbakening de klachtenregeling en het klachtenformulier opgenomen. Wij
zullen per 1 januari 2023 geen vragen meer stellen over het klachtenmeldpunt en het bijbehorende klachtenformulier. Wel kunnen nog vragen gesteld worden over de klachtenregeling in het algemeen (rechtstreeks bij de vervoerder en vervolgens bij de geschillencommissie).

feedback