Klachtafhandeling aangescherpt

Het CBR heeft regelmatig constructief overleg met de Nationale ombudsman (NOM) over de gang van zaken bij de klachtafhandeling. In de afgelopen periode waren daarbij vijf examinatoren, twee examenmanagers, de klachtencoördinator en de managers van de divisie Rijvaardigheid betrokken. Deze gesprekken hebben geleid tot enkele aanscherpingen van de klachtenprocedure.

Voor het aanvragen van een persoonlijk gesprek en het snel indienen van een klacht is de informatievoorziening naar de klanten verduidelijkt en uitgebreid; zie ook de CBR-site. Bovendien zullen de klachtbehandelaars alerter reageren op het plannen van een persoonlijk gesprek. Daarnaast gaan ze in de afhandelbrief – waar mogelijk en van toepassing – explicieter in op de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van het ontvangen klantsignaal. Verder komt er richting (toekomstige) examinatoren meer aandacht voor klant- en klachtsignalen, ter verbetering van de werkprocessen.

Met de NOM is afgesproken dat er over een jaar een evaluatie zal plaatsvinden van het voorgaande.

Zie: Rapport Nationale ombudsman