Keuren op afstand niet meer mogelijk vanaf 1 juli

Keuren op afstand niet meer mogelijk vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2022 is het niet meer mogelijk dat de medische keuring op afstand plaatsvindt. Vanaf deze datum moet de keurend arts de betrokkene weer fysiek op de locatie keuren.

Sinds april 2020 was keuren op afstand toegestaan door COVID19. Nu alle maatregelen rondom COVID19 zijn komen te vervallen, is keuren op afstand niet meer nodig.

Supervisie

Keuringen mogen volgens de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 hoofdstuk 2 voor een deel onder supervisie plaatsvinden. “Waar voor de beoordeling van de geschiktheid een specialistisch rapport nodig is, is daarmee bedoeld een rapport dat is opgesteld en ondertekend door een medisch specialist, waarbij het is toegestaan dat delen van het onderzoek onder supervisie en verantwoordelijkheid van de specialist zijn uitgevoerd door een derde.”

De specialist is ten alle tijden verantwoordelijk voor de gehele keuring, ook het deel wat hij onder supervisie laat verrichten. De specialist zal dan ook betrokkene zelf fysiek moeten zien en het rapport moeten ondertekenen.Als u zich wilt abonneren op de nieuwsberichten voor artsen, dan kan dat via de abonneer-pagina. Vink daar 'Arts' aan als doelgroep.