Kamer geïnformeerd over CBR

Kamer geïnformeerd over CBR

Op 30 september 2020 staat het CBR centraal tijdens een Algemeen Overleg (AO) van de Tweede Kamer.

Vooruitlopend op deze vergadering heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een aantal belangrijke thema’s voor het CBR. In deze brief kondigt de minister ook de aanvullende coulance over de geldigheid theoriecertificaten en deelexamens code 95 en een verlenging van de 75+ regeling met een half jaar aan.

Lees meer op tweedekamer.nl.