Kabinet: rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengen

Kabinet: rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengen

De ministerraad heeft vandaag, op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestemd met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen.

Daarmee wordt een tijdelijke verlenging mogelijk van de geldigheid van het rijbewijs van 75-plussers. Het gaat om mensen die bij het CBR tijdig de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs hebben ingediend, maar waarvan het rijbewijs dreigt te verlopen of al verlopen is door de lange wachttijden bij het CBR. Minister Van Nieuwenhuizen wil deze aanpassing zo snel mogelijk doorvoeren. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling vanaf 1 december 2019 kan ingaan.

Lees meer op: rijksoverheid.nl/verlopenrijbewijs

Zie ook: Dossier wachttijden medische beoordelingen

feedback