Jaarverslag CBR 2022: recordaantal toetsen en examens

Jaarverslag CBR 2022: recordaantal toetsen en examens

In 2022 nam het CBR een recordaantal van ruim 1,7 miljoen toetsen en examens af (1.763.826). Dat is te lezen in het Jaarverslag CBR 2022 dat zojuist is gepubliceerd. De naweeën van corona hebben het gehele jaar nog veel impact gehad op de dienstverlening van het CBR.

Door veel extra inzet is het bij de theorie-examens gelukt de gemiste examens tijdens de lockdowns volledig in te halen. 2022 is afgesloten met ruim een miljoen afgenomen theorie-examens. Een nieuw record.

Bij de praktijkexamens waar ruim 300.000 examenmomenten ingehaald moeten worden vanwege de lockdowns in 2020 en 2021 gaat dat langzamer vanwege het 1-op-1 karakter van het praktijkexamen. In totaal werden ruim 645 duizend praktijkexamens afgenomen. Voor auto, motor en bromfiets waren dat er 595.160. Ook bij de praktijkexamens voor professionals, waaronder tractor, taxi, bus, vrachtwagen en de binnenvaart was het druk: 50.332 praktijkexamens. Daarnaast werden 109.240 tussentijdse toetsen afgenomen. Met veel overwerk, gepensioneerde examinatoren en de werving van nieuwe examinatoren is hard gewerkt om zoveel mogelijk praktijkexamens en toetsen af te nemen en de reserveringstermijnen naar beneden te krijgen. Die gingen van 22,3 weken in april 2022 naar 16,6 weken in april 2023 en dalen dus langzaam maar gestaag.

Bij de beoordeling van de rijgeschiktheid waren de reactietermijnen op orde. Per 1 april 2022 is ook het aangescherpte toezicht door het ministerie van IenW, dat was ingesteld in februari 2019, komen te vervallen. In 2022 gaf het CBR 789.791 Verklaringen van medische rijgeschiktheid uit en verwerkte het CBR ruim 28 duizend (28.534) mededelingen van de politie vanwege rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, gevaarlijk rijgedrag of een vermoeden van medische ongeschiktheid. Hieruit volgde bijna 10 duizend onderzoeken naar de rijgeschiktheid.

Daarnaast werden er in 2022 10.168 verkeerscursussen gegeven. Op 1 april 2023 zijn daar nog twee nieuwe verkeerscursussen bij gekomen: de korte cursus gedrag en verkeer voor snelheidsduivels en de cursus drugs en verkeer. Samen zullen deze nieuwe cursussen naar verwachting bijna tienduizend cursussen meer vergen in een jaar tijd.

Werving examinatoren

In het plan van aanpak dat direct na de tweede lockdown (maart 2021) is gemaakt om de reserveringstermijnen weer op een normaal niveau terug te brengen, is opgenomen dat we 100 extra examinatoren zouden gaan werven. Inmiddels zijn er sinds maart 2021 82 nieuwe examinatoren aan het werk en 52 examinatoren zijn op dit moment bezig met de opleiding van 4 maanden bij het CBR. Zij gaan na de zomer starten met het afnemen van examens, wat ook weer een belangrijk positief effect op de reserveringstermijnen zal hebben. Begin april is een nieuwe grootschalige wervingscampagne gestart, de Examinator, om ook in september en december van dit jaar nog twee grote klassen op te gaan leiden. Het effect van deze nieuwe groep examinatoren die we nu aan het werven zijn, gaan we volgend jaar ongetwijfeld voelen. Ook als we de doelstelling van 100 examinatoren hebben bereikt blijven we volcontinu werven.

Dienstverlening verbeterd

Naast de uitdaging om de gevolgen van corona op de reserveringstermijnen te bestrijden, is ook gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening in de breedte. Zo heeft het CBR de digitale dienstverlening verbeterd en kunnen klanten steeds meer zelf direct regelen, hebben we de theorie-examens voor vrachtauto’s en binnenvaart aangepast, hebben we verschillende campagnes gevoerd om jongeren en ouders nog beter te informeren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op het rijbewijstraject, en is de informatievoorziening over rijden met bepaalde aandoeningen verbeterd waardoor mensen beter in staat zijn om zelf de regie te blijven voeren over hun mobiliteit.

Daarnaast hebben we samen met het ministerie en andere stakeholders stappen gezet op twee andere belangrijke onderwerpen die richting de toekomst impact gaan hebben op de dienstverlening van het CBR: de stelseloptimalisatie Rijgeschiktheid en de implementatie van het advies van Emile Roemer met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van de rijschoolbranche.

Deze kwaliteitsverbeteringen zullen samen met het terugdringen van de reserveringstermijnen bij de praktijkexamens de focus vormen in 2023.


CBR jaarverslag 2022