Informatieverstrekking door behandelend artsen en de nieuwe AVG

In het kader van de nieuwe privacywetgeving (van kracht per 25 mei 2018) krijgt de klantenservice van het CBR regelmatig de vraag of een behandelend arts medische informatie over zijn patiënten mag geven aan het CBR. Er zijn twee situaties waarin het CBR voor het beoordelingsproces van de rijgeschiktheid kan vragen om medische informatie van een behandelend arts.

Via de patiënt

Uw patiënt ontvangt van het CBR een brief met het verzoek zijn behandelend arts te vragen om een sjabloon met medische gegevens in te vullen. Uw patiënt vraagt dit aan u als arts. Wanneer een patiënt zelf om informatie vraagt mag u dat, ook onder de nieuwe wetgeving, altijd geven.

Via een collega arts die keuringen verricht voor het CBR

Een onafhankelijk keurend specialist kan, wanneer hem dit noodzakelijk lijkt, informatie opvragen bij de behandelend arts. Hierin is de situatie onder de nieuwe wetgeving onveranderd. Medische informatie mag uitsluitend opgevraagd worden met toestemming van betrokkene. De keurend specialist vraagt deze toestemming schriftelijk voordat hij een collega om informatie vraagt. U kunt de vragende specialist altijd vragen om een kopie van dit machtigingsformulier, mocht deze niet meegestuurd zijn met het verzoek. De privacyverklaring van het CBR kunt u hier lezen.