Informatie over rijden met dementie verbeterd

Informatie over rijden met dementie verbeterd

Na de informatie over rijden met epilepsie, ADHD en ADD is nu ook de informatie over rijden met dementie verbeterd. Deze is bestemd voor zowel patiënten en hun naasten, als zorgverleners.

Het CBR vindt het vanuit de visie ‘Veilig thuiskomen’ belangrijk dat bestuurders door duidelijke informatie verkeersveilige keuzes kunnen maken. Daarom hebben we, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de informatievoorziening rondom rijden met dementie verbeterd. Deze verbetering is tot stand gekomen met input van patiënten, hun naasten, zorgverleners en Alzheimer Nederland. Zie www.cbr.nl/dementie.

feedback