Informatie over rijbewijskeuringen

Informatie over rijbewijskeuringen

Consumentenprogramma Radar besteedde vanavond (31 januari) aandacht aan de rijbewijskeuring die bestuurders vanwege hun leeftijd of een medische aandoening moeten doen voor het rijbewijs. Wat zijn de feiten?

De rijbewijskeuring

Om veilig de weg op te mogen gaan moet je niet alleen vaardig zijn, maar ook gezond genoeg. Voor de beoordeling van het laatstgenoemde hebben de medisch adviseurs van het CBR feitelijke medische informatie nodig. Die informatie komt van artsen en medisch specialisten van buiten het CBR. Deze zijn niet bij het CBR in dienst, noch aan het CBR verbonden. Het CBR heeft geen toezichthoudende rol richting de externe artsen en medische specialisten.

Hoe werkt dit?

Voor een algemene rijbewijskeuring gaan mensen naar een arts die ze zelf mogen kiezen. De eis die de wet stelt, is dat deze keurend arts BIG-geregistreerd is. Als uit een rijbewijskeuring of een ingediende Gezondheidsverklaring blijkt dat er sprake is van een medische aandoening die effect heeft op de rijveiligheid, verwijzen wij voor nader onderzoek naar een onafhankelijk medisch specialist.

Geen zeggenschap

Het is een wijdverbreid misverstand dat het CBR zeggenschap heeft over externe artsen en medisch specialisten of over de kwaliteit van de keuring. We hebben ook geen zeggenschap over de tarieven van de rijbewijskeuringen. De NZa gaat over de maximum tarieven. Het is goed om te beseffen dat het tarief dat betaald wordt niet alleen de tijd betreft die een cliënt bij de arts of medisch specialist is. Er zit ook een deel tijd bij die niet zichtbaar is voor de cliënt, zoals de voorbereiding, verslaglegging en follow-up.

Toezicht op de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening ligt niet bij CBR. Als wij klachten ontvangen over een specialist of partij waar wij gericht naar verwijzen dan gaan we met de betreffende specialist/partij in gesprek. Een sanctiemogelijkheid hebben we niet. Bij herhaaldelijke klachten van laakbaar handelen kan het CBR besluiten om niet meer naar een bepaalde medisch specialist te verwijzen.

De specialisten op de website van het CBR

De specialisten die als service vermeld staan op de website van het CBR zijn onafhankelijke medisch specialisten die keuren voor het rijbewijs. Deze specialisten hebben zich aangemeld bij het CBR om op hun eigen expertisegebied een onafhankelijke medisch specialistische keuring te verrichten. Een specialist mag keuren voor het CBR als hij of zij een introductiecursus bij het CBR heeft gevolgd over o.a. de specifieke wettelijke regels voor het rijbewijs. De afspraken voor het inschrijven van een specialist staan beschreven in de beleidsregel aanwijzing keurend specialist, zie officielebekendmakingen.

Kosten en kwaliteit

Uiteraard vinden wij het van groot belang dat keuringen op een goede manier worden uitgevoerd. We kennen de signalen over de kosten en de kwaliteit van de rijbewijskeuring. Het is goed dat hier aandacht voor is. Wij zijn in gesprek met o.a. het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de NZa over verbetermogelijkheden.Als u zich wilt abonneren op de nieuwsberichten voor artsen, dan kan dat via de abonneer-pagina. Vink daar 'Arts' aan als doelgroep.


feedback