Informatie over keuren

Informatie over keuren

Voor keuringen verwijst het CBR naar onafhankelijk specialisten. Om te kunnen verwijzen naar de specialist heeft het CBR informatie nodig van de keurend arts. Het gaat hierbij om het keuringsrapport en informatie over specifieke aandoeningen.

Ondertekening van het rapport bij keuren

De door het CBR gevraagde informatie mag alleen aangeleverd worden door de persoon die, conform de regeling Eisen geschiktheid 2000 (REG2000), de gegevens mag verstrekken. Dit betekent dat wanneer het CBR gegevens vraagt aan een keurend arts, het CBR de gegevens wil ontvangen van een arts, en niet van een praktijkondersteuner of een optometrist. Een uitzondering hierop is de diabetes verpleegkundige die in bepaalde situaties gegevens kan aanleveren voor de beoordeling van de rijgeschiktheid. Zie ook paragraaf 5.2 van de REG2000.

Keuren onder supervisie

Keuringen mogen, conform hoofdstuk 2 van de Regeling Eisen geschiktheid 2000, deels onder supervisie verricht worden. De verantwoordelijkheid van het deel van het onderzoek dat onder supervisie uitgevoerd wordt, ligt volledig bij de arts die de keuring uit zou moeten voeren of de gegevens zou moeten verstrekken.

Dit impliceert ook dat het rapport van de keuring of de vragenlijst door de arts ondertekend moet worden en ook dat het BIG-nummer van de arts onder het rapport vermeld moet worden. Ook wanneer een rapport via ZorgDomein ingediend wordt. De arts zal dus in moeten loggen om de informatie te versturen en kan dit niet overlaten aan diegene die de keuring deels onder zijn of haar supervisie uitgevoerd heeft.

feedback