Informatie over autorijden en diabetes

Iedereen wil veilig thuiskomen. Het CBR vindt het belangrijk dat alle bestuurders in staat zijn om veilige keuzes te maken. Daar willen we zo goed mogelijk aan bijdragen, bijvoorbeeld met informatie op onze website. Samen met het ministerie van I&W onderzocht CBR daarom de informatiestromen rond autorijden met diabetes. Er is in kaart gebracht welke informatie in de keten beschikbaar moet worden gesteld om bestuurders te helpen bij het nemen van verantwoordelijkheid, als zij geconfronteerd worden met een aandoening die risico’s met zich meebrengt in het verkeer. Het rapport geeft een beeld van hoe patiënten, sociale omgeving en zorgverleners spreken over autorijden met diabetes. Dit geeft aanknopingspunten voor verbeteren van de communicatie over autorijden met een medische aandoening die CBR in samenwerking met het ministerie verder uitwerkt in 2018.

het Rapport van de rijksoverheid

feedback