Informatie: ILT-2020/47618 Invoering ECQB en nieuwe leerdoelen

Informatie: ILT-2020/47618 Invoering ECQB en nieuwe leerdoelen

Onderstaand bericht is op 8 september 2020 door ILT verstuurd aan de opleiders voor beroepsvliegers.

Geachte heer/mevrouw,

Uw ATO is gecertificeerd om theorie-opleidingen te verzorgen voor beroepsbrevetten (ATPL, MPL, CPL) en/of de Instrument Rating. Hierbij wil ik u informeren over ontwikkelingen met betrekking tot deze theorie-opleidingen en de bijbehorende theorie-examens.

In 2018 heeft EASA nieuwe leerdoelen gepubliceerd voor ATPL, CPL en IR. Als gevolg van deze gewijzigde leerdoelen is er een nieuwe “European Central Question Bank” (ECQB), ofwel vragenbank, door EASA geïntroduceerd. Dit is ECQB 2020. Daarnaast zullen de opleidingsprogramma’s van de ATO’s in overeenstemming moeten worden gebracht met de gewijzigde leerdoelen. EASA heeft hiervoor een transitieperiode van vier jaar voorgeschreven. Zie https://www.easa.europa.eu/domains/aircrew-and-medical/european-central-question-bank-ecqb voor meer informatie.

Invoering ECQB 2020 in Nederland

Hierbij informeer ik u dat de nieuwe ECQB 2020 per 8 september 2021 in Nederland zal worden ingevoerd. Vanaf 8 september 2021 zal het CBR de ECQB 2020 toepassen. Tot 8 september 2021 zal de huidige ECQB worden toegepast.

Examenkandidaten die zich op 8 september 2021 nog in de huidige ECQB bevinden worden overgezet in de nieuwe ECQB 2020. De verschillen zijn beperkt. Vanaf 8 september 2021 zal voor deze kandidaten voor de resterende vakken waarin nog theorie-examen moet worden gedaan ECQB 2020 worden toegepast. De ATO past het programma hierop aan en scholen de kandidaten waar nodig bij.

Opleidingsprogramma’s

In overeenstemming met bovenstaande wordt van uw ATO verwacht dat u uiterlijk 8 september 2021 alle opleidingsprogramma’s voor de ATPL, CPL en IR theorie in overeenstemming heeft gebracht met de nieuwe leerdoelen zoals door EASA gepubliceerd.

Invoering vrijstellingen

Daarnaast informeer ik u dat met de invoering van de ECQB ook de vrijstellingen worden ingevoerd zoals beschreven in EU Verordening 2018/1974. De belangrijkste wijziging hierbij betreft de vakken VFR en IFR Communications die worden samengevoegd in het vak Communications en dat bijbehorende vrijstellingen worden aangepast. Wel zullen de vakken IFR Communications en VFR Communications tot 31 januari 2022 nog als een optie worden opengehouden voor kandidaten die op dat moment alleen het examen in het vak VFR Communications hebben gedaan en IFR Communications nog moeten doen en vice versa.