Het grote Drugs & Verkeer onderzoek

Het grote Drugs & Verkeer onderzoek

Drugsgebruik in het verkeer is een groot probleem in Nederland. Maandelijks worden volgens politiecijfers bijna duizend automobilisten aangehouden wegens het rijden onder invloed van drugs.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TeamAlert een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de motivaties van drugsgebruikers om onder invloed van drugs achter het stuur te kruipen en deel te nemen aan het verkeer.

Om te achterhalen wat de gedragsdeterminanten van autorijden onder invloed van drugs zijn, zijn gebruikers van cannabis, XTC, speed, cocaïne en lachgas ondervraagd. Zij namen deel aan het onderzoek via een jongerenpanel van TeamAlert of via social media. Daarnaast zijn ook drugsgebruikers die een combinatie van deze middelen of een combinatie van één van deze middelen en alcohol gebruiken ondervraagd.

In dit onderzoek worden drugsgebruikers die wel onder invloed in de auto rijden vergeleken met drugsgebruikers die niet onder invloed in de auto rijden. Op basis van een aantal gedragsmodellen en eerder onderzoek naar rijden onder invloed zijn een aantal gedragsdeterminanten vastgesteld die mogelijk van invloed zijn in de beslissing om onder invloed van drugs wel of niet auto te rijden. Ook is bekeken in hoeverre deze twee groepen van elkaar verschillen op een aantal demografische kenmerken.

Conclusie

De resultaten van het onderzoek laten zien dat deelnemers die wel/niet onder invloed van drugs met de auto deelnemen aan verkeer op veel van de gedragskenmerken verschillen van elkaar. Er zijn drie gedragskenmerken waarop gebruikers van alle middelen van elkaar verschillen: mening, de inschatting van de kans om een ongeluk te maken en staande gehouden te worden, en de inschatting van de mening van vrienden.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Zowel een samenvatting als het volledige onderzoek vindt u op TeamAlert.nl.

Dit onderzoek staat ook vermeld bij de wetenschappelijke artikelen op cbr.nl. Hier vindt u meer wetenschappelijke artikelen die gaan over de rijgeschiktheid.

feedback