Hervatting alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten

Hervatting alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten

Het CBR is blij dat het kabinet op dinsdagavond 23 februari heeft besloten om de coronamaatregelen voor contactberoepen te versoepelen. We bereiden ons nu voor om vanaf woensdag 3 maart alle praktijkexamens en rijtesten te hervatten.

Dat geldt ook voor de praktijktoetsen en de praktische nascholing voor het beroepsvervoer. Sinds 22 februari is het alweer mogelijk om praktijkexamen te doen voor bromfiets, brommobiel en motor voertuigbeheersing. Over wanneer en op welke wijze de theorie-examens, de theoretische nascholing en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’ weer kunnen beginnen, zal het kabinet later een besluit nemen.

Op woensdag 24 februari volgt meer informatie over de hervatting van de examens vanaf 3 maart.

Meer over Corona

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

feedback