Gezocht: specialisten voor het verrichten van keuringen voor de beoordeling van de rijgeschiktheid

Gezocht: specialisten voor het verrichten van keuringen voor de beoordeling van de rijgeschiktheid

Medisch adviseurs van het CBR hebben als taak om te beoordelen of iemand lichamelijk en psychisch aan de door de overheid gestelde eisen voor de rijgeschiktheid voldoet.

Een onafhankelijke specialistische keuring kan een onderdeel zijn van deze beoordeling. Bij het CBR zijn er specialisten ingeschreven om deze keuringen te verrichten. Alle afspraken omtrent deze inschrijving kunt u lezen in de beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialist.

De beoordeling van de rijgeschiktheid kan via twee procedures plaatsvinden: de Gezondheidsverklaringsprocedure en de Mededelingenprocedure. In de Gezondheidsverklaringsprocedure dient een bestuurder zelf een aanvraag in en deze wordt beoordeeld. In de Mededelingenprocedure ontvangt het CBR een melding van derden, veelal van de politie, en is de bestuurder verplicht mee te werken aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. De eisen aan de rijgeschiktheid zijn voor beide procedures gelijk en zijn vastgelegd in de Regeling Eisen geschiktheid 2000.

Voor beide procedures zijn we op zoek naar specialisten die de rol van onafhankelijk keurend specialist op zich willen nemen. Hieronder vindt u een overzicht van de gebieden waar een tekort aan specialisten is:

Specialisme Gebied
Cardiologie Heel Nederland
Oogheelkunde Heel Nederland, m.u.v. Rotterdam
Psychiatrie- alcohol- en drugskeuringen Limburg
Noord Brabant
Gelderland
Zeeland
Friesland
Groningen
Psychiatrie- overige keuringen Heel Nederland

Wanneer u start met keuren voor het CBR, dan begint u met keuringen in het kader van de Gezondheidsverklaringsprocedure. Na 6 maanden kunt u ook keuringen voor de Mededelingenprocedure verrichten. Bent u een oogarts, dan kunt u direct starten met keuringen voor de Mededelingenprocedure. Allereerst krijgt u een introductietraining. Deze zal in overleg met u zo snel mogelijk worden gepland en vindt momenteel in verband met COVID-19 via een videoverbinding plaats.

Wilt u ons helpen met het verrichten van keuringen of heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met specialistenbeheer.

feedback